Geografie

Wu des Dorf leit

Widderore leit in Hessisch Sibirien im Kreis Herschfeld-Roddenbarg un essen Deel vun da Stoadt Bäwer. Do am Üsgaang vum Ulfegrönd, wu im Norden des Richelsdorfer Gebirge un im Süden da Süllingswaald zeregg genn un dos Doal vun da Ulfe in de Bäwersche Aue vun da Folle ningehd. Schon seit 100 Johrn ess dos Dorf vun Iesebohnschienen ingeschlossen. Nur derch Breggen kemmd me herre in dan Ort ninn. Widderore wor’n boar hunnert Joahr laang Kreuzungspunkt vun ahlen Hannelsstrossen un Zollstation.

In da Nochbarschaft sin dann die Orte Bäwer, Iebe, Ronshüüsen un Breedenboch. De nächst gressere Stoadt ess emmo Bad Herschfeld (ungefeer 15 km) un dann noch Kassel un Fulda (jedesmo ungefeer 60 km).

Wie groß des Dorf ess un wieväl Liere do wuhnen

  • Höhe ebber NN: 204m
  • Gesamtes Deräng: 727ha
  • Beboites Deräng: 48ha
  • Inwohner 1852: 775
  • Inwohner om 31.12.2006: 2344